Güneş enerjisi. Dünya’nın güneş enerjisinin deposu: Güneş Bir serinin parçası Yenilenebilir enerji Melanie Maecker’den Logo Yenilenebilir Enerji- Biyoyakıt Biyokütle Biyogaz Jeotermal Hidroelektrik Güneş Paneli Güneş enerjisi Gelgit enerjisi Dalga gücü Rüzgar enerjisi Ülkelere gore konular Pazarlama ve siyaset trendleri vte Bir dizinin parçası Yenilenebilir enerji Vendsyssel yakınlarındaki rüzgar türbinleri, Güneş Paneli Danimarka (2004) Genel Bakış Sürdürülebilir enerji Karbon yansız yakıt Fosil yakıtın kullanımdan kaldırılması Enerji tasarrufu Kojenerasyon Verimli enerji kullanması Enerji depolama Yeşil bina Isı pompası Düşük karbonlu güç Mikro nesil Pasif güneş enerjisi bina tasarımı Güneş Paneli Yenilenebilir enerji Biyoyakıt Jeotermal Hidroelektrik Güneş Gelgit Dalgası Rüzgar Sürdürülebilir ulaşım Elektrikli çalgı Yeşil enstruman Yenilenebilir enerji portalı Çevre portalı vte Güneş enerjisi, güneş enerjisi ısıtma, fotovoltaik, güneş termal enerjisi, güneş mimarisi, erimiş tuz santralleri ve yapay fotosentez gibi sürekli gelişen bir dizi teknoloji kullanılarak Güneş’ten gelen ışıyan ışık ve ısıdır.

Yenilenebilir enerjinin temel bir kaynağıdır ve teknolojileri, güneş gücünü iyi mi yakalayıp dağıttıklarına yahut güneş enerjisine iyi mi dönüştürdüklerine bağlı olarak genel hatlarıyla pasif güneş ya da aktif güneş olarak tanımlanır. Aktif güneş teknikleri, enerjiden yararlanmak için fotovoltaik sistemlerin, konsantre güneş enerjisinin ve güneş enerjili su ısıtmasının kullanımını ihtiva eder. Pasif güneş teknikleri, bir binayı Güneş’e yönlendirmeyi, müsait termal kütleye veya ışığı dağıtma özelliklerine haiz malzemeleri seçmeyi ve havayı organik olarak dolaşan alanların tasarlanmasını ihtiva eder. Mevcut büyük güneş enerjisi miktarı, onu çok cazibeli bir elektrik kaynağı haline getirir. 2000 Dünya Enerji Değerlendirmesinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, senelik güneş enerjisi potansiyelinin 1.575-49.837 exajoule (EJ) bulunduğunu tespit etti. Bu, 2012’de 559,8 EJ olan toplam dünya enerji tüketiminden birkaç kat daha büyük.

2011 senesinde Uluslararası Enerji Ajansı, “Uygun fiyatlı, tükenmez ve temiz güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirilmesinin uzun vadede çok önemli yararları olacağını, yerli, tükenmez ve çoğunlukla ithalattan bağımsız bir kaynağa güvenerek ülkelerin enerji güvenliğini artıracağını söylemiş oldu. , sürdürülebilirliği çoğaltmak, kirliliği azaltmak, küresel ısınmayı hafifletme maliyetlerini düşürmek ve fosil yakıt fiyatlarını ötekilerden daha düşük tutmak. Bu avantajlar küreseldir. Bu nedenle, erken yayılmaya yönelik teşviklerin ek maliyetleri öğrenme yatırımları olarak düşünülmeli; akıllıca harcanmalıdır ve geniş çapta paylaşılması gerekiyor


0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir